Education by Fear

from by Tartupaluk

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

about

Výchova strachem

lyrics

Education By Fear

A smoke rises on the horizon,
clouds are closing the landscape into burdensome darkness.
Flames which don't portend hope but doom
absorb the rest of memories on quiet days.
Who can be so atrocious,
embodiment of the horribleness and good.
The designation of one's own fear and uncertainty,
sacrifices of human lives for atonement of the fate.
Sacrifice to gods, who send thunderbolts,
sacrifice to the one and only God your freedom.
Provide him your humbleness
to avoid yourself from his curse into eternal flames.
Love your fear, its personalization.
Sacrifice to nation and its State
which protects you the very same as God had protected you
before you've conceived hatred for him.
Sacrifice to capitalism which is called democracy
and the only freedom, for which it is fighting for,
is the freedom of market.
Sacrifice to the one, who sends the fire, and to the one,
who protects you before it.
Whether it is the fire from heaven clouds,
the fire, which is hidden behind the gates of hell,
or it is the fire from the weapon's muzzle of enemies of the State,
the fire from bombs of terrorists.
Learn to have a fear and find someone,
who will awake it inside you
and will promise you at the same time
the protection against it.

Nad horizontem stoupá dým,
mraky uzavírají krajinu do tíživé temnoty.
Plameny co nevěstí naději ale zkázu,
pohlcují zbytky vzpomínek na klidné dny.
Kdo může být tak krutý, ztělesnění hrůzy a dobra.
Pojmenování vlastního strachu a nejistoty,
oběti lidských životů pro usmíření osudu.
Obětuj bohům, kteří sesílají blesky,
obětuj jedinému Bohu svoji svobodu.
Poskytni mu svoji pokoru, ať nezatratí tě do věčných plamenů.
Miluj svůj strach, jeho zosobnění.
Obětuj národu a jeho státu, který chrání tě zrovna tak,
jako tě chránil Bůh, než jsi na něj zanevřel, než jsi na něj zanevřela.
Obětuj kapitalismu, který se nazývá demokracií,
a jediná svoboda, za kterou bojuje, je svoboda trhu.
Obětuj tomu, kdo sesílá oheň a tomu, kdo tě před ním chrání.
Ať už je to oheň z nebeských mraků, oheň co se skrývá za branami pekel
nebo oheň z hlavní nepřátel státu, oheň z třaskavin teroristů.
Nauč se mít strach a najdi někoho, kdo ho v tobě probudí
a slíbí ti zároveň před ním ochranu.

credits

from ST (2013), track released July 25, 2013

tags

license

about

Tartupaluk Nový Bor, Czech Republic

contact / help

Contact Tartupaluk

Streaming and
Download help